استانداردهای بین المللی شرکت پویش کامپوزیت یکتا

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت

استاندارد ایزو 9001 را استاندارد سیستم مدیریت کیفیت می نامند، بدین معنی که این استاندارد به دنبال ایجاد سیستمی است که کیفیت را در سراسر سازمان مدیریت کند.
هدفی که در متن استاندارد 9001 وجود دارد، این است که سازمانی که این استاندارد را پیاده سازی و اجرا می کند، متعهد شود محصولی تولید کند که ثبات کیفیت داشته باشد.

استاندارد بین المللی ایمنی و بهداشت شغلی

 استاندارد 45001 با عنوان استاندارد بین المللی ایمنی و بهداشت شغلی معرفی شد و شامل الزامات و قوانینی است که به سازمان ها کمک کند، محیط کاری ایمن تری داشته باشند و بتوانند با این اصول میزان ریسک های ناشی از کار را کاهش دهند و همچنین سازمان ها بتوانند موضوع بهداشت و رفاه کارکنان را جدی تر پیگیری کنند.

استاندارد مورد قبول اروپا

‌استاندارد CE مخفف عبارت فرانسوی (communaute europeenne ) است و معنی آن
(مورد قبول اروپا) می باشد. زمانیکه کالایی دارای نشان CE باشد به این معناست که ان از نظر سلامت برای جسم و محیط مضر نبوده و بر روی آن ازمایش های لازم انجام شده است.

در مواقعی که تولید کننده محصول در اروپا نباشد داشتن علامت CE نشان می دهد که آن محصول در زمان تولید قوانین مربوط به اروپا را رعایت کرده است 

استاندارد توجه به شکایات مشتریان

استاندارد ایزو ۱۰۰۰۲ دستورالعمل هایی را برای روند رسیدگی شکایات مربوط به محصولات و خدمات درون یک سازمان از جمله برنامه ریزی، طراحی، توسعه، بهره برداری، نگهداری و بهبود ارائه می دهد. 

استاندارد مشارکت ایزو و صنعت نفت و گاز

استاندارد 29001 مقتضیات سیستم مدیریت كیفیت را برای طراحی، توسعه، تولید، نصب و خدمات محصول در صنایع نفت، پتروشیمی، و گاز طبیعی تعریف می‌كند. این استاندارد كه نتیجه مستقیم مشاركت بین ایزو و صنعت نفت و گاز بین‌المللی به رهبری مؤسسه نفت آمریكا (API) است.

استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی

 استاندارد 14001 الزاماتی را برای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آسیب رساندن آلاینده های شرکت ها به محیط دارد.

سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست

HSE-MS به معنای سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست است.
کارکرد اصلی سیستم مدیریت HSE یا HSE-MS ارائه روشی هدفمند جهت حصول اطمینان ازاینکه مخاطرات بالقوه و بالفعل موجود درزمینه بهداشت ، ایمنی و محیط زیست بطور دقیق شناسایی، حذف ویا کنترل میگردد میباشد.