هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین و …

امروزه به طور قطع مهمترین رویداد علمی‌- بازرگانی سالیانه با موضوع صنایع پوشش در کشور، نمایشگاه مذکور بوده و امید است با استمرار تلاش شرکت کنندگان ، بازدید کنندگان و برگزارکنندگان که سه رکن اساسی‌ هر نمایشگاه را تشکیل می‌‌دهند شاهد رشد همه ساله آن باشیم.

شرکت پویش کامپوزیت یکتا، پیشرو در صنایع فایبرگلاس و چسب های دوجزئی، به عنوان یکی از تولید کنندگان این عرصه شرکت در این رویداد و حمایت از عرصه ی نمایش تولیدات ملی را یکی از وظایف خود دانسته و در این رخداد حضور به هم خواهند رساند.