سخن مدیرعامل

به یاری خداوند بزرگ ، شرکت پویش کامپوزیت یکتا در راستای مأموریت خود با حفظ کرامت انسانی و تکیه بر دانش فنی و تجربه¬ی کارکنان، مشتری محوری را سر لوحه تفکر و تعهد خود قرارداده است تا با رشد و اعتلای تخصص و مهارت کلیه کارکنان از طریق آموزش و ایجاد محیطی سالم، شفاف و مشارکت پذیر در درون سازمان و افزایش کیفیت تولید، در جهت رضایت مشتریان و نیز توسعه بازارهای ملی و منطقه ای و دوردست گام بردارد. لذا اینجانب و کلیه همکاران پرتلاش این مجموعه صنعتی خود را متعهد به پیشبرد اهداف مذکور با استفاده از بهترین و بروزترین امکانات می دانیم .
رضایت شما مشتریان گرامی نشان دهندة میزان موفقیت ما در جهت نیل به این اهداف می باشد .